);
Kleinmeersstraat 22, 3700 Tongeren, België
+32 (0)468 209614
rnw@rnw-industry.be

Disclaimer

Uw partner in techniek en automatisering.

Disclaimer

  1. Deze disclaimer wordt u beschikbaar gesteld door RnW-Industry. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.
  2. Door gebruik te maken van de website, wordt u geacht kennis te hebben  genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te aanvaarden.
  3. RnW-Industry streeft ernaar alle prijzen, eenheden, waarden en cijfers op de website zo nauwkeurig en zorgvuldig mogelijk weer te geven. Hierbij wordt steeds getracht een zo correct mogelijke weergave van de realiteit weer te geven. Elke fout kan nooit gecategoriseerd worden als opzettelijke fout, dan wel als een menselijke fout, programmeerfout, typefout, of fout voortvloeiend uit verkeerde broninformatie. Deze fouten kunnen echter nooit aanleiding vormen voor het eisen van schadevergoedingen of het claimen of veronderstellen van eender welke overeenkomst of contract.
  4. De informatie op deze website wordt op regelmatige basis geactualiseerd. Moesten er toch onjuistheden voorkomen, of zou deze informatie onvolledig zijn, kunnen wij hiervoor echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.
  5. Alle materialen, gegevens, produkten en informatie op deze website kan door RnW-Industry eenzijdig en ten alle tijden gewijzigd of verwijderd worden zonder enige voorafgaande mededeling en zonder bezoekers hier nadien attent op te maken.
  6. RnW-Industry aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie van andere websites waarnaar verwezen wordt via links.
  7. Alle informatie op deze website wordt gratis ter beschikking gesteld door RnW-Industry. Deze informatie mag niet gekopieerd of verspreid worden Alle informatie mag enkel worden gebruikt worden volgens de regelingen van het dwingend recht.
  8. Voor het hergebruiken, kopieren of verspreiden van fotomateriaal of andere materialen van de website, is uitdrukkelijke schriftelijke toestemming nodig van RnW-Industry. Het intellectueel eigendom berust bij RnW-Industry.
  9. Mocht deze disclaimer wijzigen, dan kan u steeds terecht op deze pagina voor de meest recente versie.